Bezoekadres: Smart Business Center | Daalwijkdreef 47 Amsterdam Zuid Oost |

interim commercieel management

De omgeving is continu in beweging en medewerkers moeten aansluiting vinden bij veranderende klantbehoeftes en leren hoe zij hierop kunnen inspelen. Interim management kan hierbij helpen.

Mogelijk is je commerciële organisatie niet (meer) afgestemd op de klantvraag. De markt vraagt andere oplossingen en er worden van medewerkers andere competenties gevraagd. Aan de hand van een Persoonlijke Profiel Analyse van Thomas International worden de belangrijkste competenties van de teamleden in kaart gebracht en gematcht met de competenties die nodig zijn om de doelstellingen te halen. Naast interim lijnmanagement kunnen we als verandermanager of consultant verbeteringen doorvoeren. Dat betekent dat we het commercieel management ondersteunen en heeft als voordeel dat de huidige business goed door kan lopen.


analyse

interviews met het salesteam en salesmanagement. Analyse van commerciële hulpmiddelen, CRM, je klanten en je concurrenten.

plan

interactieve presentatie van de geconstateerde verbeterpunten, vertaald naar een concreet stappenplan met de te realiseren doelen.

Acties

verbeterpunten worden uitgevoerd op het gebied van salesstrategie, structuur, cultuur & leiderschap en tools.

coaching


coaching en evaluatie: co-management, coaching ,sparring en evaluatie, met als doel structurele verandering met bijsturing waar nodig.